Smeštaj u pansionu Kaskade je apartmanskog tipa modernog duha. Svi smeštajni kapaciteti u pansionu Kaskade su opremljeni internetom, kablovskom TV i grejanjem.